Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka 272216 C (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala údaje poskytnuté ve všech kontaktních a objednávkových formulářích umístěných na stránkách http://www.cars4people.cz.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail žadatele o práci je nutné zpracovat za účelem registrace řidiče smluvní přepravy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smlouvy o pronájmu automobilu firmou a nebo po dobu 3 let – platí kratší z uvedených časových údajů. Tyto informace budou poskytnuty provozovateli digitální platformy pro smluvní přepravu společnosti Uber B.V .
 3. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail klienta smluvní přepravy je nutné zpracovat za účelem poskytnutí smluvní přepravy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@cars4people.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 6. Poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace: 4. června 2019